Pensioenfederatie reageert op Europese consultatie Fiduciary Duty

De Pensioenfederatie heeft gereageerd op een publieke consultatie van de Europese Commissie over duurzaamheidsverplichtingen voor institutionele beleggers en asset managers. De consultatie maakt deel uit van een breder Europees pakket van initiatieven op het gebied van ESG-factoren* en lange termijnduurzaamheid. Hieronder een samenvatting van de reactie van de Pensioenfederatie.

Veel aandacht
De Pensioenfederatie stelt dat zowel de Nederlandse overheid als de pensioensector veel aandacht heeft voor dit onderwerp. Een goed pensioen voor de deelnemers staat voorop voor de fondsen. Duurzaamheidsstreven en het behalen van een goed rendement staan elkaar niet in de weg.

Rapportage al verplicht
Pensioenfondsen zijn verplicht in hun jaarverslag te laten zien op welke manier zij in hun beleggingsbeleid rekening houden met milieu, klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. Die verplichting is in de Nederlandse Pensioenwet verankerd. De mate van gedetailleerdheid van duurzaamheidsbeleid kan echter per fonds verschillen. De kleinere fondsen hebben in het algemeen minder middelen en/of capaciteit beschikbaar om hieraan uitvoering te geven.

Niet te gedetailleerd
De Pensioenfederatie heeft in de reactie tot slot aangegeven dat het niet wenselijk is als op Europees niveau te gedetailleerde voorschriften worden ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid en ESG-factoren.

Voor de volledige vragenlijst, klik hier.

Bron: de Pensioenfederatie 

(* ESG = Environmental, Social & Governance)