Kamerbrief over stand van zaken vernieuwing pensioenstelsel

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij de vernieuwing van het pensioenstelsel.

Voor de toekomst is een stelsel nodig dat beter aansluit bij de veranderende arbeidsmarkt en de persoonlijke behoeften van deelnemers en gepensioneerden, maar waarbij de sterke elementen (zoals verplichtstelling, collectieve uitvoering en risicodeling) gehandhaafd blijven. De minister heeft er vertrouwen in dat de sociale partners op korte termijn met een advies over het stelsel komen.

Bron: Ministerie van SZW