NLII draagt activiteiten over

De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) heeft vandaag bekend gemaakt dat zij vier jaar na oprichting haar activiteiten beëindigt.

NLII heeft meer dan tweehonderd publieke en private financieringsvraagstukken geïnventariseerd en de mogelijkheden onderzocht om deze financierbaar te maken voor institutionele beleggers. Er is zeer waardevolle kennis vergaard die wordt overgedragen aan de betrokken partijen en daar wordt geborgd.

Samenwerking
Voor het realiseren van grootschalige investeringen is samenwerking tussen overheid en financiële partijen van groot belang. Binnen initiatieven zoals het Platform voor Duurzame Financiering van DNB en de uitwerking van het Klimaatakkoord binnen de SER vindt deze samenwerking plaats. Zo kunnen investeringskansen in Nederland verder worden ontwikkeld en gerealiseerd.

Bron: NLII en Pensioenfederatie