Eumedion publiceert eerste Nederlandse Stewardship Code

Eumedion publiceert vandaag de eerste Nederlandse Stewardship Code. Deze Stewardship Code is vastgesteld door pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders. Hiermee benadrukken zij het belang van betrokken en verantwoord aandeelhouderschap. De Stewardship Code onderstreept het belang van aandeelhoudersbetrokkenheid voor het streven naar langetermijnwaardecreatie van de Nederlandse beursondernemingen, zoals vastgelegd in de Nederlandse Corporate Governance Code. Pensioenfederatie ondersteunt de Stewardship Code en zal al haar leden over de inhoud ervan informeren.  

EU-richtlijn
De Stewardship Code is in lijn met de herziene EU-richtlijn aandeelhoudersrechten. Daarin zijn de verantwoordelijkheden die voor aandeelhouders gelden ten aanzien van transparantie rond het betrokkenheidsbeleid en stembeleid vastgelegd. Uiterlijk op 10 juni 2019 moeten de nodige Nederlandse wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om aan deze EU-richtlijn te voldoen. Op basis van de principes uit de Stewardship Code kunnen pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders verantwoording afleggen aan hun deelnemers en klanten over de wijze waarop zij als betrokken belegger invulling geven aan hun aandeelhoudersrechten. Van Eumedion-deelnemers wordt verwacht dat zij de Nederlandse Stewardship Code toepassen, betekenisvol invulling geven aan de principes uit de Stewardship Code en over de naleving ervan rapporteren.

Servicedocument Aandeelhoudersbetrokkenheid
Eumedion werkt samen met de Pensioenfederatie aan een Servicedocument Aandeelhoudersbetrokkenheid. Het servicedocument biedt praktische handvatten bij de implementatie van de herziene EU-richtlijn Aandeelhoudersrechten en de Nederlandse Stewardship Code en wordt publiek beschikbaar in het vierde kwartaal van 2018.

Bron: Pensioenfederatie / Eumedion