Verlenging van de centrale clearingvrijstelling voor pensioenfondsen

Vlak voor het kerstreces hebben de Europese lidstaten officieel hun goedkeuring uitgesproken over de nieuwe (tijdelijke) verlenging van de centrale clearing vrijstelling voor pensioenfondsen met drie jaar. Het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie dateert uit mei 2017. Nu moet alleen het Europees Parlement zich nog uitspreken. De stemming over dit dossier zal in april van dit jaar plaatsvinden.

Pensioenfondsen gebruiken derivaten om beleggingsrisico’s af te dekken. De Europese Commissie wil het gebruik van derivaten veiliger en transparanter maken met de invoering van een nieuwe verordening: de European Market Infrastructure Regulation (EMIR). Als gevolg daarvan verloopt een groot deel van de transacties nu via een centrale tegenpartij (‘central clearing’). Op dit moment zijn pensioenfondsen tijdelijk uitgezonderd van de verplichting om transacties centraal af te wikkelen via een clearinghuis: dit leidt namelijk tot hogere kosten en grotere liquiditeitsrisico’s, omdat cash in plaats van staatsobligaties moeten worden gestort als onderpand.

De Pensioenfederatie is blij met de tijdelijke verlenging van de vrijstelling, maar zet in Brussel met name in op een permanente oplossing van het probleem. Bijvoorbeeld door toe te staan non-cash (o.a. obligaties) te kunnen storten bij clearing.

Bron: Intelligence on European Pensions and Institutional Investement (IPE)/de Pensioenfederatie