Tweede Kamer aanvaardt implementatiewet IORP II

De Tweede Kamer heeft vandaag de implementatiewet IORP II aangenomen. Daarbij nam de Kamer ook een tweetal amendementen en een motie aan.

Het amendement Omtzigt-Bruins wijzigt de inhoud van het UPO. Dit werd door minister Koolmees ontraden. Desalniettemin vindt een Kamermeerderheid dat het Uniform Pensioenoverzicht (hierna: UPO) altijd de dekkingsgraad moet bevatten naar Nederlandse maatstaf. Daarnaast moet het UPO informatie bevatten over het land waar het pensioen is ondergebracht en de toezichthouder waar het pensioen onder valt.

Het amendement Van Weyenberg ziet op het vergroten van de openbaarheid van besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete door toezichthouders.

De motie Van Kent-Van Dijk roept de regering op om in overleg te gaan met de pensioensector teneinde het uitkeren van beleggersbonussen (en daarmee de uitvoeringskosten) terug te dringen.

Bron: Tweede Kamer / Pensioenfederatie