VBDO Benchmark: koplopers pensioenfondsen zetten verantwoord beleid door

De tien best presterende pensioenfondsen op het gebied van verantwoord beleggen stijgen verder boven de rest uit door verbeteringen die zij hebben doorgevoerd. Voor het eerst zijn aan vier pensioenfondsen (ABP, PFZW, Bpf Bouw en BPL Pensioen) vijf sterren toegekend. Bij de middenmoot is, op een enkele uitzondering na, geen stijging te zien ten opzichte van vorig jaar.

Deze twaalfde editie van de Benchmark Pensioenfondsen van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) is, net als vorige edities, uitgevoerd onder de 50 grootste pensioenfondsen naar beheerd vermogen. Pensioenfondsen worden daarbij bevraagd op vier thema’s: governance, beleid, implementatie en verantwoording.

VBDO moedigt pensioenfondsen aan om vanuit een duidelijke visie op ‘fiduciairy duty’ (de belangen van deelnemers in brede zin) duidelijke targets op te nemen voor zichzelf en de vermogensbeheerders waarmee ze werken. Daarnaast is een verdere integratie van ESG in het reguliere proces van belang om de effectiviteit van het verantwoord beleggingsbeleid te verhogen. De blik naar buiten, naar deelnemers en andere stakeholders, het op de hoogte blijven van hun belangen in een veranderende maatschappij is volgens VBDO voor pensioenfondsen steeds belangrijker. Daarmee kunnen pensioenfondsen hun verantwoord beleggingsbeleid goed laten aansluiten op de belangen van deelnemers en stakeholders. Hetzelfde geldt voor het afleggen van verantwoording over het verantwoord beleggingsbeleid. Dit blijkt ook uit toenemende wetgeving en initiatieven van de sector zelf.

VBDO sluit af met de constatering dat er al veel verbeterd is in de sector, maar dat pensioenfondsen zich moeten afvragen of het voldoende is gezien de gemiddeld gelijkblijvende resultaten ten opzichte van vorig jaar bij de middenmoot. 

VBDO hoopt hierbij een dialoog te creëren tussen pensioenfondsen, asset managers en toezichthouders om verder begrip te kweken en een bredere blik te ontwikkelen op langetermijn verantwoord beleggen issues.

Bron: VBDO / Pensioenfederatie