Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid brengen plan uit ter vergroting van diversiteit

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid zijn van mening dat de passende invulling van de zetels van fondsorganen veel aandacht vergt waarbij vooruitkijken en afstemmen belangrijke voorwaarden zijn.

In gezamenlijkheid hebben beide organisaties ook vastgesteld dat zowel pensioenfondsen als voordragende en benoemende organisaties elkaar mogen aanspreken op het vergroten van diversiteit in besturen en verantwoordingsorganen.

Met het plan van aanpak krijgen de gezamenlijke inspanningen rond diversiteit een nieuwe impuls.

Bron: Pensioenfederatie / Stichting van de Arbeid