Initiatiefwet Van Weyenberg over verantwoord beleggen ingediend

Kamerlid Van Weyenberg heeft een eerder aangekondigd initiatiefwetsvoorstel ingediend waarin een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en een goedkeuringsrecht voor het uitsluitingenbeleid worden toegekend.

De Pensioenfederatie reageerde eerder per brief op de internetconsultatie waarin aandacht werd gevraagd voor de veranderende positie van vooral verantwoordingsorganen omdat leden van verantwoordingsorganen als ‘medebeleidsbepaler’ moeten worden aangemerkt. Dit heeft consequenties voor de geschiktheidseisen die aan hen worden gesteld en kan wringen met een goede bemensing van het verantwoordingsorgaan. De indiener erkent dit risico in de memorie van toelichting en besteedt hier aandacht aan. Ook met die toelichting zijn de gevolgen van het wetsvoorstel volgens de Pensioenfederatie nog met onzekerheden omgeven.

De Pensioenfederatie zal het wetsvoorstel nader analyseren en daarbij onder meer het nog te verschijnen advies van de Raad van State betrekken.

Bron: Tweede Kamer / Pensioenfederatie