Verbod op beleggingen in clustermunitie

Financiële ondernemingen, waaronder pensioenfondsen en verzekeraars mogen niet investeren in ondernemingen die clustermunitie of cruciale onderdelen daarvan produceren, verkopen of distribueren. Dit is bij wet vastgelegd.

De AFM houdt toezicht hierop en gebruikt daarbij een indicatieve lijst als 'risicoradar'. De risicoradar is aangepast in oktober 2018 voor het jaar 2019 en is naar aanleiding van het door PAX gepubliceerde rapport 'Worldwide investments in cluster munitions' onlangs bijgewerkt.

De AFM wijst erop dat de indicatieve lijst niet statisch is en het de verantwoordelijkheid van de financiële onderneming is om te zorgen dat het investeringsverbod in clustermunitie wordt nageleefd.

Bron: Pensioenfederatie / AFM