Pensioenfederatie reageert op wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding en pleit voor pensioenplan bij scheiding

De Pensioenfederatie heeft vandaag gereageerd op de internetconsultatie van het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding. Het wetsvoorstel is tot stand gekomen naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, die het ministerie in 2018 heeft uitgevoerd.

Wij vinden het positief dat het wetsvoorstel een oplossing biedt voor enkele knelpunten die geconstateerd zijn in de evaluatie. Door conversie de hoofdregel te maken wordt de afhankelijkheid tussen beide ex-partners doorbroken. De ex-partner krijg dan namelijk een eigen aanspraak op ouderdomspensioen en is niet langer afhankelijk van de keuzes die de deelnemer maakt. Ook zullen pensioenuitvoerders straks uit eigen beweging in actie komen na een scheidingsmelding, wat voorkomt dat ex-partners ongewild met lege handen staan. Helaas constateren wij dat het wetsvoorstel tot nieuwe knelpunten zal leiden. Eén daarvan is het feit dat conversie niet samen kan gaan met de keuze voor bijzonder partnerpensioen. Een ander belangrijk knelpunt is dat als de ex-partners andere afspraken willen maken dan de hoofdregel deze afwijkende afspraken gemeld moeten worden bij de pensioenuitvoerder. Vergeet men dat, dan volgt er een onherroepelijke conversie.

Voorkom problemen door pensioen een verplicht onderwerp te maken bij de scheiding
Pensioen is een complex onderwerp. Bij de evaluatie is geconstateerd dat er onvoldoende bekendheid is van de wet bij scheidingsprofessionals en burgers als het om pensioen gaat. Gevolg is dat pensioen onvoldoende aandacht krijgt bij de scheiding. En dat terwijl het na de eigen woning vaak een van de grootste vermogensbestanddelen is om te verdelen. Met dit nieuwe wetsvoorstel wordt het  belang dat men bewuste afspraken maakt over de verdeling van pensioen nog groter dan nu. Als er immers geen bewuste keuzes worden gemaakt, dan volgt er een onherroepelijke conversie. De Pensioenfederatie roept de overheid daarom op ervoor te zorgen dat ex-partners geholpen worden om bewuste afspraken te maken bij de scheiding. Dit kan door de introductie van een pensioenplan (vergelijkbaar met een ouderschapsplan).

Verder doen wij in onze reactie voorstellen om de regels inzake pensioen en scheiden nog verder te moderniseren en te vereenvoudigen.

Bron: Pensioenfederatie