EMIR: clearingvrijstelling voor pensioenfondsen verlengd

Commissie, Parlement en Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over de verlenging van de clearingvrijstelling voor pensioenfondsen.

Pensioenfondsen zijn de komende twee jaar nog vrijgesteld, met de mogelijkheid om twee keer met één jaar te verlengen. Een mooi resultaat, wat de Pensioenfederatie betreft. Centrale clearing, in het bijzonder de verplichting om cash te storten als onderpand, brengt namelijk hoge kosten met zich mee.

Wel is het belangrijk dat nu echt een structurele oplossing voor de problematiek wordt gevonden. Bijvoorbeeld door toe te staan dat pensioenfondsen non-cash (o.a. obligaties) mogen storten bij clearing.

Het Parlement en de lidstaten moeten met dit voorlopig akkoord nog formeel instemmen.

Bron: Pensioenfederatie