Europese toezichthouders voor de algemene verordening gegevensbescherming publiceren een toelichting op de Brexit

De Autoriteit Persoonsgegevens maakte bekend dat de gezamenlijke Europese autoriteiten instructies vaststelden voor doorgifte van gegevens naar het Verenigd Koninkrijk bij een no-deal Brexit en over hoe om te gaan met het onder toezicht staan bij de Engelse autoriteit (ICO).

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens