Kamerleden stellen minister kritische vragen over PEPP-voorstel

Deze week hebben de Tweede Kamerleden Omtzigt (CDA), Van der Linde (VVD), Bruins (CU), Stoffer (SGP), Van Dijck (PVV), Leijten (SP), Baudet (FvD) en Van Rooijen (50PLUS) aan minister Hoekstra van Financiën kritische vragen gesteld over het Europese PEPP-akkoord dat op korte termijn zal worden aangenomen. In een brief aan de Kamer had minister Hoekstra eerder al medegedeeld dat Nederland niet zal instemmen met het onderhandelaarsakkoord.

De Kamerleden zijn met name bezorgd dat de opname van gedelegeerde regelgeving in het PEPP-voorstel kan leiden tot ondermijning van het Nederlandse pensioenstelsel. Minister Hoekstra benadrukt in zijn beantwoording van de Kamervragen dat het akkoord geen invloed zal hebben op ons tweede pijlerstelsel. Dat neemt niet weg dat Nederland kritisch is ten aanzien van de in het akkoord opgenomen grondslagen voor gedelegeerde regelgeving, aldus de minister. Het is één van de redenen waarom Nederland kritisch is. De andere reden is dat aan de Europese toezichthouder op pensioenfondsen, EIOPA, te veel bevoegdheden worden toegekend, aldus de minister.

Bron: ministerie van Financiën / Pensioenfederatie