Motie over PEPP-onderhandelingen aangenomen

De Tweede Kamer heeft een motie over de PEPP-onderhandelingen aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om in de Raad van de Europese Unie tegen de verordening voor een Pan-European Personal Pension Product te stemmen.

De Pensioenfederatie vindt het onderhandelingsresultaat over PEPP acceptabel. Het is bijzonder prettig dat lidstaten zelf kunnen beslissen of en in hoeverre hun pensioeninstellingen (IORPs) een PEPP mogen aanbieden zodat met de specifieke pensioenstelsels van de lidstaten rekening gehouden kan worden. De inzet van de Pensioenfederatie was dat het Nederlandse pensioenstelsel niet ondermijnd mocht worden. Dat lijkt ook niet aan de orde. De Pensioenfederatie was overigens niet per definitie tegen PEPP, omdat het kan bijdragen aan betere pensioenvoorzieningen in lidstaten zonder adequate pensioenvoorziening. Daar heeft Nederland ook indirect profijt van om vergrijzing in Europa het hoofd te kunnen bieden. Of PEPP daar hét instrument voor is, is echter de vraag. Het is goed dat los van PEPP in Europees verband wordt gekeken hoe aanvullend pensioen gestimuleerd kan worden, zonder in te boeten op soevereiniteit van lidstaten.

De minister heeft er bij het op 7 februari jl. gehouden AO Eurogroep/Ecofin terecht op gewezen dat de PEPP-verordening niet van tafel is met een Nederlandse stem tegen dit Europese voorstel. De meerderheid van stemmen geldt in Europese besluitvorming en daarmee is PEPP een feit. Juist daar zit de zorg van de Pensioenfederatie voor de toekomst. Zeker na de Brexit wordt het moeilijker om coalities te smeden en Europese voorstellen te blokkeren. Het is voor de toekomst van cruciaal belang dat Nederland op pensioendossiers constructief meedenkt en zich niet in een Europees isolement plaatst. Geliefden willen niet altijd ‘nee’ van elkaar horen en met EU-lidstaten is dat niet anders.

Bron: Tweede Kamer / Pensioenfederatie