Overzicht verantwoord beleggen gepubliceerd

De Pensioenfederatie heeft het Overzicht verantwoord beleggen op de website gepubliceerd. Doel is om inzicht te geven in het omvangrijke en snelgroeiende scala aan wetgeving, richtlijnen, platformen, samenwerkingsverbanden, tools, initiatieven en doelen rond verantwoord beleggen in de pensioensector.

Het overzicht werkt als een soort interactieve PowerPoint, waarbij kan worden doorgeklikt naar andere onderwerpen en externe bronnen. Het overzicht laat per onderwerp zien wat de oorsprong is, wat het inhoudt, of het verplicht is of niet, welke organisaties eraan deelnemen en wat enkele pensioenfondsen er mee doen.

Vanzelfsprekend is het een levend document dat bij relevante ontwikkelingen of nieuwe initiatieven zal worden aangepast.

Bron: Pensioenfederatie