Wie wordt de jonge pensioenfondsbestuurder van 2019?

Op de themabijeenkomst van de Pensioenfederatie op 12 februari 2019 stond het onderwerp Governance en Diversiteit op de agenda. Samen met de Stichting van de Arbeid werkt de Pensioenfederatie aan het verhogen van de diversiteit in pensioenfondsbesturen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van besluitvorming en zorgt voor meer draagvlak. Daarom is het belangrijk dat er meer vrouwen en jongeren toetreden tot de pensioenfondsbesturen. Sommige fondsen is dit al gelukt; voor andere pensioenfondsen is dit nog een zoektocht.

Het is daarom goed nieuws dat ook dit jaar drie jonge pensioenfondsbestuurders zijn genomineerd voor de titel ‘Jonge pensioenfondsbestuurder van het jaar’.

De drie genomineerde jonge pensioenfondsbestuurders zijn:

Alle3V.l.n.r.: Monique van der Poel, Jens van Egmond, Ellen te Paske

Monique van der Poel
- Bestuurslid (niet uitvoerend) bij PME sinds 2018
- Lid raad van toezicht BPL Pensioen sinds 2017
- Lid raad van toezicht pensioenfonds tandtechniek i.l. sinds 2017
- Lid SBO Centraal Beheer APF sinds 2018

Ellen te Paske
- Bestuurslid pensioenfonds Recreatie sinds 2018
- Bestuurslid pensioenfonds Openbare Bibliotheken sinds 2018
- Lid Pensioenraad PFZW sinds 2015

Jens van Egmond
- Bestuurslid Stichting Sportfondsen Pensioenfonds sinds 2015

Hier kunt u stemmen.

Bron: Pensioenfederatie