Profundo beoordeelt duurzaamheidsbeleid pensioenfondsen

Vandaag bracht een aantal NGO’s het ‘Eerlijk Pensioenlabel’ uit. In dit overzicht scoort onderzoeksbureau Profundo in hoeverre tien pensioenfondsen beleggingsbeleid hebben op 15 thema’s en beoordeelt dit via de FFGI-methode.

De Pensioenfederatie is verbaasd dat de waardering van Profundo zo afwijkend is van andere benchmarks. Ook is het opvallend dat de focus die pensioenfondsen aanbrengen in hun verantwoord beleggingsbeleid - afgestemd op (de wensen van) hun deelnemerspopulatie - niet bijdraagt aan een positieve score. De tien pensioenfondsen die door Profundo zijn onderzocht, hebben allemaal een duurzaam beleggingsbeleid. Ze richten zich op de Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn actief in engagement en/of sluiten actief bepaalde sectoren uit.

Invalshoek
Er is tijdens de totstandkoming van het rapport constructief gesproken. Daaruit bleek dat pensioenfondsen en de NGO’s op dit punt vanuit een andere invalshoek vertrekken. Pensioenfondsen kiezen bewust op welke thema’s zij beleid uitschrijven en volgen internationale, gangbare standaarden. De methode die Profundo hanteert is gebaseerd op de methodologie van de Fair Finance Guide International (FFGI). Deze methode scoort of er openbaar beleid is op 15 vooraf bepaalde thema’s. Ook als een pensioenfonds beleid heeft en standaarden hanteert als de UN Global Compact of OESO-richtlijnen, scoort Profundo volgens de FFGI vaak een 1 of 2. Dit roept vragen over de gehanteerde meetlat.

De tien pensioenfondsen worden ook elk jaar door VBDO beoordeeld. In deze benchmark, die het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen integraal beoordeelt, worden de pensioenfondsen als koplopers genoemd.

IMVB-convenant
Er is door het jaar heen veel overleg tussen pensioenfondsen en NGO’s over verantwoord beleggen; 9 van de 10 onderzochte pensioenfondsen hebben het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen-Convenant getekend waarin ze samenwerken met enkele van deze NGO’s, met de overheid en de vakbonden. Ook zitten de pensioenfondsen en NGO’s regelmatig met elkaar om de tafel over beleggingen in de sustainable development goals (SDG’s), over uitsluitingsbeleid, de resultaten uit engagement en reductie van CO2 in de portefeuille.

Bron: Pensioenfederatie