Herziening van het Europees toezicht: Parlement en Raad bereiken voorlopig akkoord

Deze week hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt rondom de herziening van het Europees toezicht. Dit toezicht wordt gevormd door de European Banking Authority (EBA), de European Securities and Markets Authority (ESMA) en de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).

De European Banking Authority zal aanvullende bevoegdheden krijgen met het oog op de effectieve bestrijding van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme.

Wat de Pensioenfederatie betreft, ligt er een mooi (voorlopig) akkoord. Binnen de governance structuur zullen de nationale autoriteiten (AFM en DNB) een centrale rol blijven spelen bij besluitvorming. Ook zal de huidige financieringsstructuur, waarbij middelen deels afkomstig zijn uit het EU-budget en deels van de nationale autoriteiten, worden gehandhaafd. Daarmee is directe financiering vanuit de financiële sector van de baan. Twee belangrijke punten, waarvoor de Pensioenfederatie zich in Brussel actief heeft ingezet.

Bron: Pensioenfederatie