Kans op pensioenverlagingen neemt verder toe

Vier van de vijf grote bedrijfstakpensioenfondsen houden steeds nadrukkelijker rekening met de noodzaak om de pensioenen in 2020 of 2021 te moeten verlagen. Dat blijkt uit de kwartaalberichten die deze fondsen vandaag hebben gepubliceerd.

Om verlagingen te voorkomen moeten de dekkingsgraden eind dit jaar of eind volgend jaar een niveau van circa 104.2 procent hebben bereikt. In het eerste kwartaal van dit jaar is de achterstand op dat minimumniveau niet kleiner maar juist groter geworden. De behaalde beleggingsrendementen in het eerste kwartaal waren zeer positief, maar het effect hiervan werd goeddeels teniet gedaan door de verder gedaalde rente.

De pensioenfondsen merken dat het niet meer is uit te leggen aan hun deelnemers en gepensioneerden dat in een tijd van economische voorspoed de pensioenen al jarenlang niet meer worden geïndexeerd en wellicht zelfs moeten worden verlaagd. De Pensioenfederatie dringt erop aan dat er alsnog snel een pensioenakkoord wordt gesloten dat leidt tot een stelsel dat beter uitlegbaar is en daardoor positief kan uitwerken op het vertrouwen van jong en oud in dat stelsel.

Bron: Pensioenfederatie