Ministerie van Financiën publiceert besluit over bijzonder overheidstoezicht i.v.m. btw over beheerkosten

In een besluit van 22 maart 2019 dat op 1 april 2019 in de Staatscourant werd gepubliceerd, wordt voor pensioenfondsen buiten twijfel gesteld dat pensioenfondsen onder bijzonder overheidstoezicht staan.

Dit is belangrijk in het kader van het voldoen aan de zogenoemde ATP-voorwaarden die volgen uit de Europese jurisprudentie en die aanleiding zijn voor een btw-vrijstelling voor pensioenfondsen. In het besluit worden ook de andere voorwaarden van het Europese Hof van Justitie benoemd. In Nederland is de voorwaarde ‘het beleggingsrisico wordt gedragen door de deelnemers’ onderwerp van debat tussen de overheid en de pensioensector. De Pensioenfederatie pleit ervoor om btw-lasten te beperken, zodat de uitvoeringskosten afnemen en pensioengeld beter kan renderen voor de deelnemers en gepensioneerden.

Bron: Staatscourant / Pensioenfederatie