Position paper Pensioenfederatie t.b.v. rondetafelgesprek lage rente

Vandaag vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de effecten van de lage rente. De Pensioenfederatie vraagt in een position paper aandacht voor de brede impact van de lage/negatieve rente op het pensioenstelsel.

Dit paper is een update van een eerder position paper van begin september. Uit een analyse van de Pensioenfederatie blijkt dat de verontrustende effecten zich niet beperken tot verlagingen van pensioen op de korte termijn, maar ook betrekking hebben op toekomstige pensioenopbouw en premies. De minister van SZW heeft aangekondigd om op korte termijn met de Pensioenfederatie in overleg te treden.

Bron: Pensioenfederatie