Wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding moet uitgebreid worden getoetst

Minister Koolmees heeft het wetsvoorstel Pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend. Dit wetsvoorstel behelst dat pensioen bij scheiding standaard wordt verdeeld in zelfstandige pensioenpotten voor de ex-partners, zogenoemde conversie.

De Pensioenfederatie roept op om de sector voldoende tijd te gunnen om een adequate en integrale toets op de uitvoering te kunnen doen. Deze gelegenheid heeft de sector nog niet gehad. De bedragen die gemoeid zijn met het verdelen van pensioengeld zijn groot en de emotionele lading die daarmee gepaard gaat voor mensen is dat eveneens. Het wetsvoorstel dient in de praktijk een verbetering te zijn ten opzichte van de huidige Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

De zorg van de Pensioenfederatie en vele deskundigen is onder meer dat mensen die uit elkaar gaan de consequenties van de standaardoptie onvoldoende doorzien. De Pensioenfederatie betreurt in dat kader dat het wetsvoorstel geen verplicht pensioenplan bevat.

- Memorie van toelichting
- Advies Raad van State bij wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021
- Toezichttoets AFM op concept wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021
- Advies Autoriteit Persoonsgegevens bij concept wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021
- Uitvoeringstoets Belastingdienst concept wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021
- Toezichttoets DNB op concept wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

Bron: ministerie van SZW / Pensioenfederatie