Nederlands pensioenstelsel blijft nummer 1 wereldwijd

In de Global Pension Index die adviesbureau Mercer jaarlijks uitbrengt, blijft Nederland op positie 1 van de wereld staan. Denemarken zit Nederland met 0,1 punt verschil op de hielen. Australië staat dit jaar op plaats drie. Nederland en Denemarken mogen als enigen in de index hun pensioenstelsels dit jaar de A-status geven omdat ze overall meer dan 80 punten scoren.

In de Global Pension Index worden de pensioenstelsels van meer dan dertig landen wereldwijd getoetst op toereikendheid, duurzaamheid en integriteit. Op toereikendheid scoort Nederland op 78.5 van de 100 punten, een groei van 2.6 punten. Op duurzaamheid, dat vorig jaar nog werd vertaald als toekomstbestendigheid, scoort Nederland 78.3 punten, wat 0.9 punten lager is dan vorig jaar. Voor integriteit scoort Nederland 88.9 punten. Voor de score van integriteit spelen toezicht en de wijze waarop de governance is ingericht een rol, evenals de wijze waarop met risico wordt omgegaan en de kwaliteit van deelnemerscommunicatie.

  _ Toereikendheid Duurzaamheid Integriteit
2018 75.9 79.2 88.8
2019 78.5 78.3 88.9

De overall score van Nederland is 81.0 punten, 0.7 punt hoger in vergelijking met vorig jaar. Een sterk punt is dat er in Nederland een combinatie is van AOW én aanvullend pensioen, waarbij de AOW-leeftijd ook nog eens opschuift met de stijgende levensverwachting. Volgens het onderzoek kan Nederland nog hoger scoren door het reduceren van schulden bij huishoudens en het verhogen van de arbeidsparticipatie onder ouderen naarmate de levensverwachting stijgt. In 2019 zijn er drie nieuwe landen aan de index toegevoegd: de Filipijnen, Thailand en Turkije. Hierdoor dekt het onderzoek nu bijna twee derde (63%) van de wereldbevolking.

Over de Global Pension Index
De Global Pension Index vergelijkt sinds 2009 de kwaliteit van pensioenstelsels van landen wereldwijd. De Global Pension Index is gebaseerd op drie basiselementen: toereikendheid, duurzaamheid en integriteit. Daarnaast worden meer dan 40 factoren geanalyseerd die bij zouden dragen aan een ideaal pensioenstelsel, ondergebracht onder de drie basiselementen. In het onderzoek worden volledige pensioenstelsels onder de loep genomen, waaronder door de overheid gefinancierde en zelf gespaarde pensioenen, economische groei, overheidsschulden, maar ook eigen spaargeld en woningbezit van deelnemers.

Bron: Mercer / Pensioenfederatie