VBDO publiceert rapport over beleggingen van pensioenfondsen in de mijnbouwsector

VBDO heeft onderzocht in hoeverre pensioenfondsen in hun beleggingsbeleid rekening houden met de risico’s die samenhangen met de mijnbouw. Het gaat om risico’s met een impact op samenleving en milieu.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 23% van de pensioenfondsen deze risico’s meeneemt in hun verantwoord beleggingsbeleid. Met het onderzoek wil VBDO de nodige transparantie bieden en pensioenfondsen helpen om de uitdaging van het vertalen van de risico’s in beleid en implementatie, te overwinnen. VBDO doet daartoe zeven aanbevelingen.

Beleggingen in mijnbouw krijgen in het IMVB-convenant extra aandacht. Een bedrijf in de mijnbouw is de eerste van zes cases waarin het leren en innoveren centraal staat. Het gaat hierbij om de samenwerking met ngo’s, vakbonden en de overheid met als doel het vergroten van de invloed in de dialoog van pensioenfondsen met beursgenoteerde ondernemingen.

Bron: VBDO / Pensioenfederatie