Verzamelwet SZW 2020 gepubliceerd en het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen publiceert Vraag & Antwoord over de AOW-leeftijd in 2025

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde de Verzamelwet SZW 2020. 

Daarin is de variabilisering van de pensioenuitkering in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling opgenomen en kan met de minder snelle stijging van de AOW-leeftijd rekening worden gehouden. In een Vraag & Antwoord (19-008) laat het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst weten dat voor 2025 ook al rekening kan worden gehouden met de leeftijd van 67 jaar (en niet met 67 jaar en 3 maanden zoals nog in de bestaande regelgeving staat).

Achtergrond en belang
De Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd treedt in werking per 1 januari 2020 waarmee de AOW-leeftijd vanaf 2020 minder snel stijgt en in 2024 op 67 jaar zal uitkomen. Deze aanpassing van de Verzamelwet SZW 2020 en het V&A 19-008 zijn van belang bij:

  • het vervroegen met meer dan vijf jaar ten opzichte van de AOW-leeftijd waarbij dan moet worden aangetoond dat de deelnemer het arbeidzame leven (naar evenredigheid) heeft beëindigd;
  • de AOW-overbrugging via eenhoog/laag-constructie waarbij tussen de ingang van het pensioen en de AOW-leeftijd een hogere uitkering mag worden ontvangen gelijk aan twee keer AOW gehuwden.

Omdat deze keuzes uiterlijk bij de ingang van het pensioen moeten zijn gemaakt, is het prettig dat de Verzamelwet SZW 2020 en het V&A 19-008 duidelijkheid bieden. Anders zou strikt genomen de pensioenregeling dan niet langer aan de pensioen- en fiscale wetgeving voldoen. De tekst van Vraag & Antwoord 19-008 geven we ook onder de handtekeningen weer. V&A 2019-008 gaat specifiek in op de eerste situatie. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen liet desgevraagd weten dat ook in de tweede situatie uitgegaan kan worden van een AOW-leeftijd van 67 jaar in 2025.

Relatie met ANW-hiaat- en arbeidsongeschiktheidsregelingen
Voor de volledigheid attenderen we op de leeftijden in arbeidsongeschiktheids­- en ANW-hiaatregelingen. Fiscaal mogen die doorlopen tot de oorspronkelijke AOW-leeftijd (van 67 en drie maanden). Een aantal pensioenfondsen sluit aan bij de actuele AOW-datum. De einddata zullen per pensioenfonds en per regeling kunnen verschillen en moeten in ieder geval duidelijk worden gecommuniceerd.

Bron: Staatsblad / Centraal Aanspreekpunt Pensioenen / Pensioenfederatie