Berichtgeving Pensioenfederatie vanwege coronavirus

De pensioenfondsen en hun uitvoerders hebben maatregelen getroffen met betrekking tot het coronavirus. Zij zijn voorbereid op een pandemie waar het gaat om de continuïteit van de bedrijfsvoering. Uitbetaling van pensioenen vindt gewoon doorgang en ook zijn de pensioenfondsen gewoon bereikbaar.

Economische ontwikkelingen zoals de lage rentestand, handelsconflicten en nu het coronavirus zijn van grote invloed op de financiële positie van de pensioenfondsen. De kans op verlagen in 2021 is nog steeds aanwezig. Het is echter nog te vroeg om hier iets over te kunnen zeggen. Daarvoor is de situatie eind van het jaar bepalend. De Pensioenfederatie heeft nauw contact met toezichthouders, ministeries en andere koepels om de impact van de financiële markten op de sector en de economie te monitoren.

De Pensioenfederatie houdt de situatie rondom het coronavirus scherp in de gaten en de richtlijnen van de overheid en RIVM zijn leidend bij beslissingen. De Pensioenfederatie verschuift alle bijeenkomsten met leden en voor verantwoordingsorganen naar een latere datum vanwege de richtlijnen rond het coronavirus. Veel medewerkers werken door vanuit huis, en overleg vindt plaats via de telefoon. Vergaderingen met meer dan 20 mensen vinden geen doorgang. De Pensioenfederatie blijft op de gebruikelijke telefoonnummers bereikbaar.

Bron: Pensioenfederatie