Eerste macro-verkenning nieuwe pensioencontracten uitgebracht door CPB

CPB heeft vandaag een eerste macro-verkenning uitgebracht over de effecten van drie economische scenariosets op de overgang op nieuwe pensioenregels. De minister heeft per brief de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Deze verkenning is nuttig voor de verdere uitwerking van de twee contractvormen.

De macro-verkenning van het CPB is aangekondigd in de voortgangsbrief die minister Koolmees eind vorig jaar aan de Tweede Kamer stuurde. De macro-verkenning van het CPB vormt een goede basis voor verdere uitwerkingen. Het geeft inzicht in hoe bepaalde aannames uitwerken op de twee contractvormen. Aan deze verkenning liggen geen berekeningen van de pensioenfondsen zelf ten grondslag. We gaan ervan uit dat in het voorjaar een nadere uitwerking ligt van de twee contractvormen, op basis waarvan de pensioenfondsen onderliggende berekeningen kunnen maken. De Pensioenfederatie werkt hier uiteraard aan mee.   

Bron: ministerie van SZW / Pensioenfederatie