Pensioenkoepels en Stichting van de Arbeid beantwoorden vragen van minister Koolmees over voorstellen kleine pensioenen

De Pensioenfederatie heeft samen met de Stichting van de Arbeid en het Verbond van Verzekeraars in een brief aan minister Koolmees van SZW antwoord gegeven op nadere vragen naar aanleiding van twee eerder gedane voorstellen voor de kleine pensioenen.

De twee knelpunten in de Wet automatische waardeoverdracht klein pensioen zijn:

  • Het vereiste dat de kleine pensioenen ontstaan zijn door baanwisseling te laten vallen waardoor ook automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen die ontstaan zijn door collectieve beëindiging mogelijk wordt.
  • Een tussentijdse mogelijkheid tot afkoop van kleine nettopensioenen mogelijk te maken.

Eerder heeft de minister aangegeven te overwegen iets aan de knelpunten te doen als hij een nadere toelichting krijgt. In de brief geven daarom de pensioenkoepels en de Stichting van de Arbeid een toelichting op zes onderdelen uit de voorstellen.

Bron: Pensioenfederatie