NOW-regeling compenseert volledige pensioenpremie met extra 30% op loonsom

Vandaag heeft de Rijksoverheid de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling) bekendgemaakt. Deze regeling vervangt de regeling Werktijdverkorting (WTV) en biedt werkgevers voor maximaal 90% een tegemoetkoming in de loonkosten.

De Pensioenfederatie is blij dat in de regeling staat dat de overheid werkgevers wil compenseren voor zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Hier had de Pensioenfederatie met de Stichting van de Arbeid en het Verbond van Verzekeraars om verzocht.

De loonsom die wordt gecompenseerd, wordt vermenigvuldigd met een factor 1,3. Hiermee beoogt het Rijk de volledige pensioenpremies te compenseren, zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel. Ook premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld moeten met deze factor gecompenseerd worden. Het zal per sector of werkgever verschillen of deze compensatiefactor van 1,3 voldoende is om deze aanvullende loonkosten te compenseren.

Naar verwachting zal vanaf 6 april de regeling operationeel zijn en vervolgens zal het twee tot vier weken duren  voordat bedrijven concreet geld van het UWV ontvangen. Veel pensioenfondsen kijken al wat binnen hun mogelijkheden ligt om bedrijven door de crisis heen te helpen. Voor de Pensioenfederatie zijn nog aandachtspunten hoe het zit met de pensioenpremies bij beroepspensioenfondsen waar het gaat om beroepsgenoten in loondienst, die wellicht niet bekend zijn bij UWV. Ook is de vraag hoe de wettelijke betaaltermijnen voor pensioenfondsen zich verhouden tot het moment van uitbetaling aan werkgevers en wat de gevolgen zijn bij faillissement van de werkgever. De Pensioenfederatie blijft de ontwikkelingen volgen.

Bron: Pensioenfederatie