Pensioenfederatie in overleg over oplossingen voor korte en langere termijn

De huidige coronacrisis leidt tot knelpunten voor vele partijen. De Pensioenfederatie is in overleg met overheid, toezichthouders, sociale partners en met andere koepels voor oplossingen.

Werkgevers
Verschillende bedrijven verkeren door het plotseling vervallen van orders in betalingsproblemen. Vandaag heeft de Pensioenfederatie samen met het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid in een persbericht laten weten hoe pensioenuitvoerders deze werkgevers kunnen bijstaan, door coulant te zijn bij het aangaan van betalingsregelingen voor de acute liquiditeitsproblemen waarmee bedrijven nu worden geconfronteerd. De Rijksoverheid heeft de introductie van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling) aangekondigd. Deze regeling vervangt de regeling Werktijdverkorting (WTV) en biedt werkgevers een “substantiële tegemoetkoming in de loonkosten”. Naar verwachting zal het nog enkele weken duren voordat bedrijven concreet geld van het UWV ontvangen. Veel pensioenfondsen kijken al wat binnen hun mogelijkheden ligt om bedrijven door de crisis heen te helpen. Hierbij is maatwerk noodzakelijk, waarbij ook de liquiditeitspositie van het pensioenfonds een rol speelt.

De Pensioenfederatie heeft samen met de Stichting van de Arbeid en het Verbond van Verzekeraars het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om werkgevers compensatie te bieden voor zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel van de pensioenpremie.

DNB heeft aan het begin van de week uitgevraagd wat de vitale processen zijn in de sector. De Pensioenfederatie heeft vermogensbeheer en pensioenadministratie, waaronder uitbetaling van pensioenen als ‘vitale processen’ aangemeld bij DNB en de ministeries van Financiën en SZW.

Pensioenfondsen
In een overleg met DNB heeft de toezichthouder aangegeven te kijken naar de mogelijke maatregelen om de gevolgen voor de pensioensector te beperken. Zo heeft DNB toegezegd dat zij waar mogelijk, pensioenfondsbesturen zal ontlasten en zal kijken naar knelpunten die zich voordoen. Bij lopende en nieuwe toezichtonderzoeken stemt DNB af met de instellingen om waar nodig rekening te kunnen houden met de beschikbaarheid van mensen aan beide kanten en de overvolle agenda bij pensioenfondsbesturen. Wijzigingen in de toezichtkalender worden zo snel mogelijk door DNB gemeld.

De lopende herstelplannen (met ijkpunt 1 januari 2020) moeten eind maart bij DNB binnen zijn. Hier geldt dat DNB zal kijken naar eventuele individuele verzoeken om uitstel.

Deelnemers
De dekkingsgraden zijn verder gedaald sinds de coronacrisis. Toch valt nog niets te zeggen over de gevolgen hiervan voor deelnemers. Het relevante meetmoment is eind dit jaar.

Bron: Pensioenfederatie