Reactie Pensioenfederatie op concept-handhavingsbeleid AFM en DNB

De Pensioenfederatie heeft gereageerd op de consultatie over het concept-handhavingsbeleid van AFM en DNB. Met het concept-handhavingsbeleid wordt het vigerende handhavingsbeleid geactualiseerd.

Verduidelijking
De Pensioenfederatie stelt dat een nadere verduidelijking gewenst is op twee punten. Meer specifiek gaat het erom hoe de Europese kaders en de verschillende vormen van beleidsuitingen van DNB bij het handhavingsbeleid worden betrokken.

Europese kaders
De toezichthouders geven aan dat door de ontwikkelingen op Europees niveau het Europese kader van toenemende betekenis is voor de wijze waarop de toezichthouders hun toezichtstaken uitoefenen. Het is wenselijk dat wordt toegelicht om welke ontwikkelingen dit gaat. Als EIOPA-richtsnoeren binnen de geldende kaders voor toezicht en handhaving vallen, dan ziet de Pensioenfederatie ook graag dat nader wordt verduidelijkt wat de juridische status is van EIOPA-richtsnoeren.

Interpretatie wettelijke normen
De toezichthouders vermelden dat zij voorlichting geven over hun interpretatie van de wettelijke normen in onder meer beleidsregels, leidraden en ‘questions & answers’. Deze verschillende beleidsuitingen worden daarmee op één lijn geplaatst, terwijl de status van beleidsregels kan worden ontleend aan de Algemene wet bestuursrecht en die van de andere beleidsuitingen niet. Het is gewenst dat nader wordt verduidelijkt welke rol met name de Q&A’s bij het toezicht en de handhaving spelen.

Bron: Pensioenfederatie