Voorzitter Pensioenfederatie legt functie neer

Shaktie Rambaran Mishre heeft het bestuur van de Pensioenfederatie laten weten met ingang van 1 juli 2020 haar functie als voorzitter neer te leggen. De komende maanden rondt zij haar werkzaamheden af en draagt zij haar lopende verplichtingen over aan José Meijer (bestuurslid ABP en bestuurslid Pensioenfederatie), die in deze periode de rol als waarnemend voorzitter op zich neemt.

In september 2018 startte Rambaran Mishre bij de Pensioenfederatie. Zij bekleedde de voorzittersrol met veel inzet en energie. Ze vertegenwoordigde de sector op actuele thema’s zoals het pensioenakkoord, de lage rente en het Klimaatakkoord. Zij zette zich in voor onderwerpen als visie- en strategievorming, innovatie en klantvertrouwen. Ook was zij actief in het verbinden van de leden van de Pensioenfederatie met elkaar en met andere spelers op het pensioenterrein.

De vele uitdagingen waar de Pensioenfederatie voor staat, hebben de afgelopen periode veel meer tijd van haar gevraagd dan vooraf afgesproken. Met dit besluit wil zij weer meer tijd hebben voor haar rollen als commissaris, bestuursadviseur en docent.

Het bestuur betreurt haar vertrek, maar heeft begrip voor de afwegingen die aan het besluit van Shaktie Rambaran Mishre ten grondslag liggen.

Bron: Pensioenfederatie