Minister Koolmees geeft meer tijd voor invoering Wet Pensioenverdeling bij scheiding

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat in een brief aan de Tweede Kamer weten meer tijd te nemen voor de invoering van de Wet Pensioenverdeling bij scheiding. De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2022.

De Pensioenfederatie begrijpt de overwegingen van de minister goed en waardeert dat meer tijd wordt gegeven om de implementatie van het wetsvoorstel voor te bereiden. De Wet pensioenverdeling bij scheiding bevat veel goede elementen. Tegelijk heeft het wetsvoorstel veel impact voor pensioenuitvoerders door zowel de omvang van het aantal verdelingen als de wijziging van pensioenverdeling. De Pensioenfederatie hoopt dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel in 2020 wil behandelen zodat de inhoud van de wet in detail op tijd bekend is. Dat is belangrijk voor de scheidende partners, hun adviseurs en de pensioenuitvoerders.

Bron: ministerie van SZW / Pensioenfederatie