Wet pensioenverdeling bij scheiding kan eenvoudiger

Het wetsvoorstel 'Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021' bevat veel goede elementen, maar kan in de uitwerking een stuk eenvoudiger.

Het is met name belangrijk dat deelnemers nog tijdens het scheidingsproces worden geïnformeerd over het feit dat het pensioen straks automatisch wordt verdeeld, tenzij daarover tijdig andere afspraken worden gemaakt. Dat stellen de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars in een gezamenlijk position paper.

Met betrekking tot de uitvoering doen de pensioenkoepels de volgende aanbevelingen:

  • Borg adequate begeleiding tijdens scheiding. Als pensioen automatisch wordt verdeeld moeten deelnemers hiervan wel op de hoogte zijn op het moment dat zij hun vermogen verdelen. Zodat zij op tijd eventueel andere afspraken kunnen maken.
  • Bied dezelfde keuzemogelijkheden voor pensioenverdeling bij echtscheidingen, scheidingen van tafel en bed en bij het beeindigen van een samenwoningsrelatie. Dat leidt tot meer eenvoud.
  • Zorg voor een overzichtelijk aantal keuzemogelijkheden voor het verdelen van het pensioen, zodanig dat deelnemers er goed mee uit de voeten kunnen.
  • Vermijd het ontstaan van een veelheid aan zeer kleine zogeheten bijzondere partnerpensioenen.
  • Geef uitvoerders voldoende tijd om de wet goed en zorgvuldig te kunnen implementeren.

Overigens heeft minister Koolmees vandaag de nota naar aanleiding van het nader verslag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bron: Pensioenfederatie / Verbond van Verzekeraars