Ombudsman Pensioenen presenteert jaarverslag 2019 aan minister Koolmees

Op 18 mei 2020 presenteerde Ombudsman Pensioenen mr. Henriëtte de Lange het Jaarverslag 2019 aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Ombudsman Pensioenen nam 980 vragen of klachten in behandeling in 2019. In 2018 waren dat er 446, maar toen werden o.a. telefoontjes nog niet meegerekend. De meeste zaken gaan over het ouderdomspensioen. Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid komt op de tweede plaats.

DSC00135

Wanneer deelnemers arbeidsongeschikt raken, gaat de pensioenopbouw door zonder dat zij premie hoeven te betalen. Sinds 2014 krijgen pensioenfondsen informatie over arbeidsongeschikte werknemers van UWV. Voor die tijd was die informatie voor pensioenfondsen lastiger te krijgen en vroegen zij deelnemers om meer informatie door te geven. In de gevallen waar dat voorheen niet goed verliep, riepen deelnemers de hulp in van de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman heeft de volgende aanbeveling voor pensioenfondsbesturen: formuleer redelijk beleid over hoe om te gaan met mensen die niet tijdig vragen om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en leg het beleid goed uit op de eigen website.

De Ombudsman Pensioenen kondigt aan dat zij in voorjaar 2021 gaat onderzoeken hoe de pensioenfondsen zijn omgegaan met deze aanbeveling. José Meijer, voorzitter a.i. van de Pensioenfederatie: “Wij danken de Ombudsman Pensioenen voor het belangrijke werk dat zij doet in het contact tussen pensioenfondsen en deelnemers. Het is belangrijk dat deelnemers weten waar zij op kunnen rekenen, ook bij voorzieningen als premievrije voortzetting van pensioenopbouw. Wij zullen onze leden de komende tijd bevragen op hun beleid over premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid. Wij hopen daarmee in 2021 op dit belangrijke onderwerp voor de deelnemers van pensioenfondsen ook daadwerkelijk voortgang te boeken.”  

De Ombudsman Pensioenen behandelt als onafhankelijke instelling klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. Sinds 1 januari 2019 kan de Ombudsman Pensioenen zelfstandig onderzoek doen in de pensioensector naar aanleiding van een patroon van klachten over een of meerdere pensioenuitvoerders.

Bron: Pensioenfederatie / Ombudsman Pensioenen