Input verkiezingen: Stemmen voor een waardevol pensioen

De datum 17 maart 2021 komt snel dichterbij. Op die datum vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Het regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst van het kabinet Rutte III wordt opgevolgd door een nieuw plan om Nederland verder te brengen. Voor beleidsmakers is 2020 echter al een belangrijk jaar. Nu worden immers al plannen opgesteld en verkiezingsprogramma’s geschreven.

De Pensioenfederatie vindt het belangrijk om haar visie op belangrijke thema’s te delen. Voor de verkiezingen hebben wij een visiedocument gepubliceerd.

We concentreren ons in dit document op de volgende onderwerpen in relatie tot pensioen:

  • Het nieuwe pensioencontract
  • De arbeidsmarkt
  • Het ontzorgen van mensen bij het maken van keuzes
  • Verantwoord beleggen

Met deze bijdrage willen wij de dialoog over bestendig beleid voor de pensioensector stimuleren. Ook schetsen wij randvoorwaarden om tot dit beleid te kunnen komen.

Bron: Pensioenfederatie