Regeling NOW 2.0 gepubliceerd

Vandaag heeft minister Koolmees de voorwaarden voor de tweede tranche van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Daarmee kunnen werkgevers in aanmerking komen voor compensatie van omzetdaling voor een tweede periode van vier maanden. In dit tweede noodpakket is de opslag, mede ter vergoeding van de pensioenpremie, verhoogd van 30% in het eerste pakket naar 40%. De Pensioenfederatie is blij met de verlenging van de regeling en verhoging van de opslag. Meer werknemers kunnen hierdoor hun baan en pensioenopbouw behouden. Dit ondanks de forse economische gevolgen van Covid-19.

Bron: ministerie van SZW / Pensioenfederatie