Minister Koolmees dient wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd in

Op 8 juli 2020 ontving de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd waarin de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de eerder aangekondigde wijziging van de koppeling van AOW-leeftijd aan de levensverwachting voorstelt. 

De levensverwachting wordt hiermee niet meer een op een gekoppeld, maar voor twee derde. Voor 2025 wordt expliciet 67 jaar genoemd. De koppeling van de pensioenrichtleeftijd aan de levensverwachting wordt op vergelijkbare wijze aangepast. Dit sluit aan bij de eerdere Q&A van de Belastingdienst.

Bijlagen: 
- Memorie van toelichting
- Advies Raad van State
- Nader rapport
- Uitvoeringstoets Belastingdienst
- Uitvoeringstoets SVB
- Uitvoeringstoets UWV

Bron: ministerie van SZW / Pensioenfederatie