Minister Koolmees stuurt de tweede nota van wijziging Wet Pensioenverdeling bij scheiding aan de Kamer

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid liet eerder in een brief aan de Tweede Kamer weten meer tijd te nemen voor de invoering van de Wet Pensioenverdeling bij scheiding.

De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2022. Dat voornemen is nu opgenomen in de tweede nota van wijziging. De Pensioenfederatie is blij dat er meer tijd wordt gegeven om de implementatie van het wetsvoorstel voor te bereiden. Het laat onverlet dat het wetsvoorstel kan worden verbeterd. De verbeteringen zitten vooral op de volgende vier punten:

  • Borg adequate begeleiding tijdens scheiding. Als pensioen automatisch wordt verdeeld moeten deelnemers hiervan wel op de hoogte zijn op het moment dat zij hun vermogen verdelen. Zodat zij op tijd eventueel andere afspraken kunnen maken.
  • Bied dezelfde keuzemogelijkheden voor pensioenverdeling bij echtscheidingen, scheidingen van tafel en bed en bij het beëindigen van een samenwoningsrelatie. Dat leidt tot meer eenvoud.
  • Zorg voor een overzichtelijk aantal keuzemogelijkheden voor het verdelen van het pensioen, zodanig dat deelnemers er goed mee uit de voeten kunnen.
  • Vermijd het ontstaan van een veelheid aan zeer kleine zogeheten bijzondere partnerpensioenen.

Bron: ministerie van SZW / Pensioenfederatie