LCP publiceert onderzoek uitvoeringskosten pensioenfondsen

Uit het LCP-rapport blijkt dat de kosten van vermogensbeheer in 2019 gemiddeld daalden van 0,56% naar 0,55% als percentage van het belegde vermogen. Daarbij rapporteerden 54% van de pensioenfondsen een daling van de kosten van vermogensbeheer. De transactiekosten als percentage van het belegd vermogen bleven in 2019 gelijk.

De kosten van pensioenbeheer per deelnemer in 2019 gemiddeld zijn gestegen van € 102 naar € 104. Dit wordt vooral veroorzaakt door een stijging van de bestuurs- en governancekosten en door de invulling van IORP II in de Nederlandse verhoudingen. Het gemiddelde beleggingsrendement was in 2019 17,6%, waarmee het 7-jaarsgemiddelde rendement uitkomt op 8,0%.

Uit het onderzoek van LCP blijkt dat het aantal pensioenfondsen groeit, dat in het jaarverslag inzicht geeft in de redenen voor de stijging dan wel de daling van de uitvoeringskosten. Ook meer fondsen hebben een benchmark van de kosten opgenomen, zodat inzichtelijk wordt hoe de kosten van het ene pensioenfonds zich verhouden tot een vergelijkbare groep pensioenfondsen.

Bron: LCP / Pensioenfederatie