Overheid: breng met ons publiek-privaat investeren verder op stoom!

De pensioensector ziet kansen om Nederland sneller uit de economische crisis te krijgen via de route van publiek-privaat investeren. Dat laat de Pensioenfederatie weten in een position paper

Met initiatieven als het Nationaal Groeifonds en Invest-NL is de infrastructuur gelegd voor grootschalige investeringen die Nederland sterker uit de huidige crisis kan laten komen. Een succesfactor is en blijft een actieve rol van de overheid. Nieuwe, uitdagende investeringsproposities ontstaan vaak niet vanzelf in de markt. Ze vragen om schaalgrootte en andere dan in de markt gebruikelijke risico-acceptatie. Daarom is een overheid nodig die als een locomotief de publiek-private trein op gang weet te brengen en zo meer en goed financierbare projecten op stoom krijgt.

Door publiek-private samenwerking kunnen projecten worden opgeschaald. Met oog voor zowel het belang van ons land als de pensioendeelnemer. Denk aan grootschalige investeringen in energie-efficiënte woningen met duurzame warmtebronnen, digitale infrastructuur, lightrailverbindingen en de aanleg van snelle oplaadinfrastructuur.

De pensioensector gaat graag met de overheid op zoek naar nieuwe publiek-private investeringscases waarbij we gezamenlijk Nederland versneld duurzamer en welvarender maker.

Bron: Pensioenfederatie