Vacature bestuur Pensioenfederatie

Per 1 januari 2021 is er een vacature voor een bestuurslid van de Pensioenfederatie. Het gaat om een vacature in het bestuur op een zetel voor de bedrijfstakpensioenfondsen die openstaat door vertrek van een werknemersvertegenwoordiger.

De bij de Pensioenfederatie aangesloten pensioenfondsen worden uitgenodigd om kandidaten voor deze vacature aan te melden. Kandidaten kunnen tot vrijdag 2 oktober aanstaande worden aangemeld door het sturen van de voordrachtbrief, motivatiebrief en het curriculum vitae aan de Pensioenfederatie ter attentie van de voorzitter van de Benoemingsadviescommissie, mevrouw José Meijer. Aanmeldingen kunnen worden gemaild naar maddoe@pensioenfederatie.nl.

Bron: Pensioenfederatie