Yvonne van Rooy benoemd als voorzitter Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen

Het bestuur van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben ingestemd met de benoeming van mr. Yvonne van Rooy als voorzitter van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen. Zij volgt drs. Margot Scheltema op, die per 1 januari 2021 terugtreedt.

De Stichting van de Arbeid en Pensioenfederatie laten weten: ‘Yvonne van Rooy brengt met haar gevarieerde maatschappelijke ervaring in (semi)overheid en bedrijfsleven een brede en diepgaande kennis en kunde mee, wat haar bijzonder geschikt maakt als voorzitter van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen. Zij heeft als bestuurder een ruime ervaring met pensioenfondsen zonder direct bij pensioenfondsbesturen betrokken te zijn.’ De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid bedanken Margot Scheltema voor de inzet de afgelopen jaren: “Met Margot Scheltema hebben we een kritische, reflecterende voorzitter van de Monitoringcommissie gehad die met goede praktijkvoorbeelden en een advies over een thematische opzet van de Code Pensioenfondsen 2018 ons inspireerde en stimuleerde om stappen voorwaarts te zetten. We hebben haar betrokkenheid en inzet bijzonder gewaardeerd”.

Margot Scheltema, vertrekkend voorzitter van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen, is verheugd over de benoeming van Yvonne van Rooy als haar opvolger. Scheltema: ‘Na zes jaar als voorzitter in zo’n monitoring verantwoordelijkheid te hebben gefunctioneerd is het goed om het stokje over te dragen. De afgelopen jaren heb ik de governance van pensioenfondsen ten goede zien veranderen. Met Yvonne van Rooy hebben we de perfecte kandidaat om deze ontwikkeling te blijven volgen en te blijven reflecteren op de besturing van pensioenfondsen.’

Yvonne van Rooy (geboren in Eindhoven op 4 juni 1951) is bestuurder en  voormalig politica.  In haar verschillende rollen heeft zij altijd gestreefd naar het bevorderen van diversiteit, vooral om de kwaliteit van besluitvorming te verbeteren en breder draagvlak te creëren. Yvonne van Rooy vindt het maatschappelijk belang van pensioen zo wezenlijk dat zij deze rol graag oppakt: ‘De Code Pensioenfondsen vraagt om serieuze monitoring op de naleving, maar vooral een voortdurend en verdiepend gesprek over de betekenis ervan. Ik zie er naar uit daar een bijdrage aan te leveren’.

Over Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen
Nederland kent een Code Pensioenfondsen, die is opgesteld door en voor de pensioensector. De Code Pensioenfondsen is wettelijk verankerd. De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen is ingesteld om de naleving te beoordelen. De benoeming van leden in de Monitoringcommissie vindt plaats door de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie op voordracht van de Monitoringcommissie.

Bron: Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen