Afkoopgrens kleine pensioenen voor 2021 vastgesteld

Minister Koolmees van SZW heeft de afkoopgrens voor kleine pensioenen voor 2021 bekendgemaakt. Deze is vastgesteld op € 503,24 bruto per jaar. Dezelfde grens geldt voor de vaststelling of een pensioen in aanmerking komt voor automatische waardeoverdracht.

Voor hele kleine pensioenen (kleiner dan € 2) is het overzicht voor kapitalen in premieregelingen bijgewerkt.

Voor pensioenregelingen zijn verder de franchise-bedragen relevant. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen publiceerde deze (voorlopige) bedragen. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen liet weten dat het Staffelbesluit (zeer waarschijnlijk) voor 2021 niet wordt aangepast. De achtergrond is dat noch de pensioenrichtleeftijd noch de nettofactor voor het nettopensioen wijzigt. Het verschijnen van de nieuwe overlevingstafel GBM/GBV 2014-2019 vormt onvoldoende aanleiding voor een wijziging voor 2021.

Bron: Staatscourant / Pensioenfederatie