Advies Raad van State op initiatiefvoorstel Kamerlid Corrie van Brenk

De Raad van State adviseert om het initiatiefvoorstel van Kamerlid Corrie van Brenk (50PLUS) voor invoering van een tijdelijke bodem in de rekenrente van 2% opnieuw te overwegen. De Raad van State vindt dat de verhouding met het transitie-ftk verduidelijkt moet worden en dat de evenwichtigheid voor alle groepen beter gewaarborgd moet worden. Het Kamerlid houdt vast aan het voorstel tot invoering van een tijdelijke bodem in de rekenrente voor de discontering van de verplichtingen van 2%.

De Pensioenfederatie deelt niet de opvatting dat er aanleiding zou zijn een wettelijke bodem in de rekenrente te introduceren. De Pensioenfederatie is van mening dat in de aanloop naar het nieuwe pensioencontract vooral gekeken moet worden wat verstandig is om te doen in het licht van het nieuwe pensioencontract. De Pensioenfederatie vindt kortingen onnodig wanneer die, rekenend met de uitgangspunten van het nieuwe contract niet nodig zouden zijn geweest. Wij zijn dan ook in gesprek met het ministerie van SZW over de uitwerking van een transitie-ftk, waarvoor de minister in de Kamerbrief van 16 december 2020 de contouren heeft geschetst.

Bijlage:
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling Advisering Raad van State.

Bron: Raad van State / Pensioenfederatie