Pensioenfederatie positief over betrekken uitvoeringsinstanties in toezicht door DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s) meer betrekken in het toezicht op pensioenfondsen. DNB zal meer rechtstreeks contact hebben met de PUO bij onderzoeken in het kader van het pensioentoezicht. Dit om het toezicht efficiënter in te richten en zo te voorkomen dat zij dubbel werk doet en onnodige kosten moeten maken. In 2019 en 2020 heeft DNB een pilot bij een aantal PUO’s uitgevoerd naar de beste manier waarop het PUO-gerichte toezicht kan worden ingevuld. De conclusies uit deze pilot zijn gepubliceerd. De pensioensector is positief over de pilotonderzoeken die bij PUO’s zijn uitgevoerd. Het legt de basis voor een betere samenwerking tussen DNB, pensioenfondsen en PUO’s. Dit staat in het position paper dat de Pensioenfederatie met haar leden heeft opgesteld.

Informeren pensioenfondsen cruciaal
In de meeste gevallen blijft het de meest verstandige route voor DNB om het pensioenfonds te benaderen wanneer er onderzoek gedaan moet worden. Bij een aantal generieke processen (zoals bijvoorbeeld informatiebeveiliging en uitbesteding door de PUO) kan het echter goed zijn om eerst contact op te nemen met de PUO en in onderling overleg te bepalen hoe de desbetreffende pensioenfondsklanten te betrekken bij het onderzoek. Dit kan een voordelige werkwijze zijn voor zowel DNB, PUO als pensioenfondsen. Cruciaal is hierbij wel dat ook DNB zich verantwoordelijk blijft voelen voor een tijdige informatievoorziening aan de betrokken pensioenfondsen en dit niet uitsluitend aan de PUO overlaat. Een betere coördinatie tussen DNB, pensioenfondsen en PUO’s draagt niet alleen bij aan beter verlopende onderzoeken, maar ook aan een gedeeld risicobeeld op basis waarvan de belangrijkste zaken als eerste kunnen worden aangepakt. Het aanstellen van aanspreekpunten voor PUO’s bij Toezicht Pensioenfondsen en opstellen van toezichtagenda’s voor PUO’s is dan ook een goede stap. Op deze manier dragen pensioensector en DNB bij aan een goed en vooral veilig pensioen voor de deelnemers.

Bron: Pensioenfederatie