Pensioenen spelen belangrijke rol in versterking sociale dimensie van Europa

Aan de vooravond van de Europese Social Summit in Porto op 7 mei, presenteert de Pensioenfederatie een position paper over de rol van pensioenen in het versterken van Europa’s sociale dimensie. In het position paper steunt de Pensioenfederatie de doelstellingen van de het recente Actieplan ter implementatie van de Europese Pijler van Sociale Rechten en geeft aan waar pensioenfondsen bij kunnen dragen. Het position paper vindt u hier.

Het is belangrijk om alle groepen in de samenleving van toegang te voorzien tot sociale zekerheid en een zekere oudedagsvoorziening. Het Europees beleid identificeert terecht dat sommige groepen, zoals ZZP’ers en vrouwen, in veel landen minder rechten opbouwen, zoals ook in Nederland. De oplossing voor dit probleem ligt gedeeltelijk in het verbeteren van toegang tot tweedepijlerpensioen, maar met name voor het gender pension gap zal een breder palet aan maatregelen nodig zijn.

De Pensioenfederatie onderschrijft ook het belang van de uitrol van tweedepijlerpensioen in andere landen om bij te dragen aan de oplossing voor de Europese vergrijzingsproblematiek. Veel landen zijn nog grotendeels gefinancierd door een omslagstelsel en daardoor fiscaal erg gevoelig voor vergrijzing. De Europese Unie kan met gerichte acties bijdragen aan de uitrol van tweedepijlerpensioenen in lidstaten waar deze nog minder ontwikkeld zijn, zonder daarbij de bevoegdheden van de lidstaten te ondergraven. Hierbij valt te denken aan de ondersteuning van de ontwikkeling van nationale pensioenregisters en het stimuleren van auto-enrolment in lidstaten zonder pensioenplicht.

Bron: Pensioenfederatie