Europese Commissie presenteert nieuwe strategie duurzame financiering

Op 6 juli 2021 heeft de Europese Commissie een nieuwe strategie voor duurzame financiering gepubliceerd. De strategie bouwt voor op actieplan van 2018, dat inmiddels grotendeels is geïmplementeerd. De Commissie stelt nieuwe maatregelen voor om de bijdrage van de financiële sector aan de verduurzaming van de maatschappij te vergroten. Tegelijkertijd komt de Commissie ook met een wetgevend voorstel voor een Green Bond Standard.  

Voor de pensioensector springen de volgende voorstellen het meest in het oog: 

  • De Commissie gaat bekijken of de prudent-person-rule onder IORP-II aangepast moet worden, om van pensioenfondsen te vereisen dat ze duurzaamheidsvoorkeuren van deelnemers meewegen bij beleggingsbeslissingen. Daarnaast zou het ook verplicht kunnen worden om de niet-financiële impact van beleggingsbeslissingen op ESG-factoren mee te wegen. Deze aanpassingen zouden dan doorgevoerd worden tijdens de herziening van IORP-II, die voor 2023 op de planning staat. 
  • De rapportageverplichtingen onder de SFDR zullen worden doorontwikkeld. Zo overweegt de Commissie meer rapportage over de decarbonisatie van financiële producten en meer sociale indicatoren. Dit laatste is relevant voor pensioenfondsen die geen gebruik maken van de opt-out. 
  • De Taxonomie wordt op verschillende manieren uitgebreid. Zo zullen meer sectoren onder de Taxonomie gaan vallen en zal er meer rekening gehouden worden met economische activiteiten die een rol spelen in de transitie naar een klimaatneutrale economie. Ook zal de Commissie werk maken van een sociale Taxonomie.

De Pensioenfederatie onderschrijft het belang van de rol van de financiële sector speelt bij de verduurzaming van de economie en de aanpak van klimaatverandering. De sector heeft daarom een eigen IMVB-Convenant opgesteld en een groeiende groep pensioenfondsen heeft zich aangesloten bij het klimaatcommitment. Daarnaast zijn pensioenfondsen dit jaar druk bezig met de implementatie van nieuwe informatieregels onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De Pensioenfederatie zal zich met haar leden beraden over de nieuwe voorstellen van de Commissie. 

Bron: Europese Commissie / Pensioenfederatie