Pensioenfederatie groot voorstander EU-voorstel voor duurzaamheidsdata bedrijfsleven

Op 8 juli heeft de Pensioenfederatie een position gepubliceerd over de het voorstel van de Europese Commissie voor een Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De Pensioenfederatie verwelkomt het voorstel en roept het Europees Parlement en Raad van Ministers op om het ambitieniveau van het voorstel te behouden.

De CSRD moet gaat ertoe leiden dat bedrijven meer informatie geven over de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering. Pensioenfondsen worden steeds ambitieuzer bij hun beleid rondom maatschappelijk verantwoord beleggen. Zij kunnen hun ambitie in beleggingsbeslissingen alleen waarmaken, als zij betrouwbare informatie hebben over de duurzaamheidsaspecten van de bedrijven waarin zij beleggen. Ook als zij hun invloed als aandeelhouder willen aanwenden om bedrijven te bewegen duurzamer te opereren (engagement), is die informatie nodig. Daarnaast is het de bedoeling dat de CSRD gaat voorzien in de informatiebehoefte van pensioenfondsen die ontstaat door hun eigen verplichtingen voor rapportage over duurzaamheid onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de Taxonomieverordening.

Volgens het voorstel zullen de nieuwe regels gelden voor de rapportage over het boekjaar 2023. Het position paper vindt u hier.